How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Scéim Dámhachtana Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúla 2016

May 4, 2016

Fáiltítear roimh iarratais don Scéim Dámhachtana Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla 2016. Cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun tacú le féilte pobail áitiúla sa chathair arís i mbliana. Is é cuspóir na scéime an bhaint a bhíonn ag daoine áitiúla le saol pobail a gcomharsanachtaí ar fud na cathrach a spreagadh, tacaíocht a thabhairt ina leith agus ceiliúradh a dhéanamh orthu.

Má tá imeacht á bheartú ag d'eagraíocht i do cheantar áitiúil, b'fhéidir go mbeadh sibh i dteideal deontas a fháil faoin scéim seo. Ní bhronnfar deontais d'imeachtaí ócáideacha nó "aon uaire" mar chuir i láthair ceolmhar, ceiliúradh lá náisiúnta nó laethanta spóirt.

Tá an scéim seo deartha go háirithe chun tacú le himeachtaí áitiúla ar mhionscála a bhíonn eagraithe ag daoine áitiúla in 2016.

Is féidir na foirmeacha iarratais a fháil anois ó:

An Rannóg Pobail & Cultúir,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh
091 536 406

nó is féidir iad a íoschóipeáil ó www.galwaycity.ie

Ba chóir foirmeacha iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an seoladh thuas roimh an 27 Bealtaine 2016

Eileen Ruane
Stiúrthóir Seirbhísí,
Forbairt Eacnamaíoch, Pobal agus Cultúr,
Seirbhísí Corparáideacha, ICT agus Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna