How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Sínte: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar Chúil Each

May 5, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Sínte


Liníocht: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar Chúil Each

Fógra Bunaidh

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe síneadh ama a dhéanamh ar an mbóthar a leanas a dhúnadh:-

Bóthar Chúil Each ón slí isteach go dtí Arda Thír Oileáin chomh fada le Timpeallán na gCiarabhánach (os comhair óstán Páirc Mhionlaigh). Beidh an bóthar dúnta i bealach amháin (i dtreo an timpeallán). Coinneofar bealach isteach chuig na n-eastát ar fad.

Tréimhse an Dúnta: 06:00 Dé Máirt, 3 Bealtaine go dtí 06:00 Dé hAoine, 6 Bealtaine, 2016.

An Chúis: Le leagan cábla leictreach do Galway Wind Park a éascú.

Cúis an tSínte: Plé le carraig chrua atá dianseasmhach.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Bóthar na Díge, Bóthar Áth Cinn agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh na hoibreacha ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.