How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - le héascú a dhéanamh ar an Challenge Galway Triathlon

May 31, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Rúin


Liníocht 1

Liníocht 2

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:

  • R338 Bóthar an Chósta (Gualainn chrua i dtreo an Iarthair amháin - Dhá lána oscailte don trácht);
  • R338 Bóthar Bhaile Átha Cliath (Lána bus i dtreo an Iarthair amháin - Dhá lána oscailte don trácht);
  • R339 Bóthar an Choláiste ón acomhal le Bóthar Bhaile Átha Cliath go dtí an acomhal le Bóthar Loch a' tSáile (Lána i dtreo an Iarthair amháin - an lána i dtreo an Oirthir oscailte don trácht);
  • Agus Bóthar Loch a' tSáile ó Bhóthar an Choláiste go Bóthar Pháirc an Aonaigh (Dúnta sa dá threo - bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí amháin).

Tréimhse an Dúnta: 6:00am go dtí 5:30pm ar an Domhnach 26 Meitheamh 2016.

An Chúis: Le héascú a dhéanamh ar an Challenge Galway Triathlon

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil siar ó Bhóthar Mhóinín na gCiseach, Bóthar Sheáin Uí Mhaoilbhuaidh, Droichead na gCúig Céad, agus (a) Bóthar an Chaisleáin Nua, Bóthar na hOllscoile, Sráid Eglinton nó (b) Bóthar Shéamus Uí Chuirc agus Bóthar na Mine. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh an gcomórtas ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Agus dúnfar:

Bóthar Loch a' tSáile (ó Bhóthar Phairc an Aonaigh go dtí Bóthar na Long), Sráid na Banríona, Sráid Chnoc an Sconsa, Plás Victoria (ó Bhóthar na gCeannaithe go dtí Bóthar na nDuganna), Bóthar na nDuganna, Sráid na nDuganna, an Balla Fada, Paráid na Spáinneach (i dtreo an Iarthair), R336 Droichead Wolfe Tone (i dtreo an Iarthair), Cé an Chladaigh agus Bóthar Grattan ( bealach isteach ag cónaitheoirí amháin).

Tréimhse an Dúnta: 6:00am go 12:00am ar an Domhnach, 26 Meitheamh 2016.

An Chúis: Le héascú a dhéanamh ar an Challenge Galway Triathlon
http://www.challenge-galway.eu/traffic-information/

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil siar via Sráid Forster, an Fhaiche Mhór thoir agus an Fhaiche Mhór ó thuaidh, Sráid Eglinton, Bóthar na hOllscoile agus Bóthar Mhuire. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh an gcomórtas ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Is féidir na doiciméid a scrúdú ag an Roinn Iompair, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le linn ghnáthuaireanta oifige, ó 9.00 ar maidin go 4.00 tráthnóna, Luan go hAoine. Is féidir agóid a dhéanamh i gcoinne an dúnta shealadaigh bheartaithe i scríbhinn chuig an té a bhfuil a síniú tugtha thíos, roimh an 12.00 nóin, Déardaoin, 9 Bealtaine, 2016.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.