How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - chun éascaíocht a dhéanamh ar taibhléiriú amharclainne

Jun 8, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Cearnóg Theach na Cúirte, ó Ascaill Naomh Uinseann go dtí Ascaill na Cúirte.

Tréimhse an Dúnta: 08:00 go dtí 14:00 Dé Sathairn, 18 Meitheamh, 2016.

An Chúis: Chun éascaíocht a dhéanamh ar taibhléiriú amharclainne.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Ascaill Naomh Uinseann, Ardán na Coiribe, Cois Uisce agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.