How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Bóithre le bheith ina Mbóithre Poiblí

Jun 1, 2016

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, tugann COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle an t-ábhar seo ag cruinniú a thionólfar tráth nach luaithe ná an 12 Meán Fómhair, 2016.

Tá na bóithre atá luaite léirithe ar léarscáil is féidir a iniúchadh i gcaitheamh uaireanta oifige, 9.00am go dtí 4.00pm, i bhFortheach Choláiste Yeats, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, i gcaitheamh na tréimhse go dtí an Chéadaoin, 6 Iúil 2016 agus an dáta sin san áireamh. Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe bóithre, seirbhísí agus spásanna oscailte poiblí a thógáil i gcúram taobh istigh den limistéar a bhfuil imlíne dhearg timpeall air sna léarscáileanna, gan limistéir phríobháideacha san áireamh. Ní mór agóidí nó aighneachtaí maidir leis an togra a bheith faighte ag an té a bhfuil a ainm thíos tráth nach déanaí ná 4.00pm, Dé Luain, an 25 Iúil 2016.

BÓTHAR

(Ainm an Eastáit)

CUR SÍOS

Eastát an Fhearann Rí, Dabhach Uisce, Gaillimh

Bóithre, cosáin agus seirbhísí laistigh de na réimeanna ar taispeáint ar Líníocht Uimh TIC 2016 001, laistigh den eastát tithíochta darb ainm Fearann Rí, ag tosú ag an acomhal leis an L-5141-0, Bóthar Dhabhach Uisce agus ag síneadh amach i dtreo thiar theas d'achar 1576 méadar líneach

Eastát Fhionnuisce (cuid de), Dabhach Uisce, Gaillimh

Píosaí de bhóithre, de chosáin agus de sheirbhísí laistigh de na réimeanna ar taispeáint ar Líníocht Uimh TIC 2016 002, laistigh den eastát tithíochta darb ainm Fionnuisce, ag tosú ag an acomhal le hEastát an Fhearann Rí, agus ag síneadh amach i dtreo thiar thuaidh d'achar 213 méadar líneach, atá cuimsithe de phíosaí d'éadanas bóthair Uimhreacha 1-7, Uimhreacha 47-52, Uimhreacha 8-19 and Uimhreacha 100-113.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil agus Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste,
Gaillimh.