How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Fáiltiú ón Méara do Choiste Rásaíochta na Gaillimhe 8 Meitheamh 2016

Jun 8, 2016

Thug Comhairle Cathrach na Gaillimhe aitheantas do na héachtaí iontacha atá bainte amach ag Choiste Rásaíochta na Gaillimhe agus iarbhainisteoir Ráschúrsa na Gaillimhe, an tUasal John Moloney, ag fáiltiú ón Méara a bhí ag Halla na Cathrach ar an gCéadaoin an 8 Meitheamh. Rinne Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Frank Fahy, óstáil ar an bhfáiltiú, le haitheantas a thabhairt don Choiste is cúis le Rásaí na Gaillimhe agus d'iarbhainisteoir Ráschúrsa na Gaillimhe, an tUasal John Moloney agus na héachtaí spóirt, eacnamaíocha agus sóisialta atá bainte amach acu a cheiliúradh.

Tá cáil idirnáisiúnta ar Ráschúrsa na Gaillimhe, atá lonnaithe i mBaile an Bhriota, mar áis rásaíocht chapall úrscothach. Bíonn Féile Rásaíochta na Gaillimhe, a mhaireann seacht lá, ar siúl sa tseachtain dheiridh de mhí Iúil gach bliain, agus tá an cháil anois uirthi mar cheann de na buaicphointí sóisialta agus spóirt sa samhradh in Éirinn. Rangaíodh an Ráschúrsa, atá ina seoid náisiúnta cultúir agus spóirt, sa cheathrú háit ar domhan ó thaobh tarraingteacht an chúrsa agus na háiseanna atá ar fáil ann. Rinne 148,000 a mbealach chuig an Ráschúrsa i 2015 - sin 12% den líon iomlán daoine a d'fhreastail ar rásaí ar fud na hÉireann.

Cuireann Rásaí na Gaillimhe ar a laghad €54 milliún isteach sa gheilleagar áitiúil ar bhonn bliantúil, agus cuireann sé poist ar fáil trasna an chontae, ní hamháin i rith na féile, ach sna seachtainí roimpi agus ina diaidh. Bhain lucht féachana teilifíse in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe a mbuaic amach ag 606,000 duine ag féachaint ar Fhéile na Gaillimhe in 2014, agus bhí an gheallghlacadóireacht agus an tsuimitheoireacht i nGaillimh an bhliain sin ag €10.6 milliún and €5.7 milliún faoi seach, agus ba 13.2% agus 10.3% faoi seach a bhí ansin den gheallghlacadóireacht náisiúnta don bhliain sin.

Tá infheistiú leanúnach déanta ag Coiste Rásaíochta na Gaillimhe in áiseanna an ráschúrsa le 25 bliain, agus tá sé measta go bhfuil €50 milliún cainte ar uasghrádú san am sin, le forbairt Seastáin na Mílaoise agus Chill Aithnín, tolláin thráchta augs choisithe, agus oifig agus ionad meán nua. Cuir leis sin uasghrádú suntasach ar an dromchla rásaíochta féin, agus tá an próiseas éabhlóideach leanúnach seo ag teacht le nósanna agus éilimh idirnáisiúnta, agus cinntíonn sé go gcoinníonn Ráschúrsa Bhaile an Bhriota greim ar an rangú domhanda atá aige.

Is cloch ar phaidrín Choiste Rásaíochta na Gaillimhe a chinntiú go bhfanfaidh Ráschúrsa na Gaillimhe mar cheannasaí sa margadh, go bhfásfaidh agus go bhforbróidh sé mar ionad rásaíochta agus go maire an méid a thugann sé do shaol eacnamaíoch, spóirt agus sóisialta Chathair na Gaillimhe agus an ceantar máguaird.

I rith an fháiltithe, thug an Méara aitheantas chomh maith don Uasal John Moloney, iarbhainisteoir Ráschúrsa na Gaillimhe, a rinne maoirseacht ar thionscnaimh fhorbairt chaipitil ag an Ráschúrsa sna 26 bliain a chaith sé mar mhaor. I rith na hóráide aige, mhol an Méara Fahy saothar John Moloney, ag rá,

"Cruthaíonn oidhreacht John go n-éiríonn le díograis agus diongbháilteacht agus cinntíonn sé seo go mbeidh fás agus rath ar Rásaí na Gaillimhe sna blianta amach romhainn".