How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Bóthar Chnoc Rois

Jun 15, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:

  • Bóthar Chnoc Rois: Faoin droichead iarnróid

Tréimhse an Dúnta: An Luan an 20 Meitheamh go dtí an Domhnach an 14 Lúnasa, 2016.

An Chúis: Le deisiú droichid a áisiú.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Bóthar an Chósta (R338) agus Bóthar Bhaile Átha Cliath (R338) agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaí in airde roimh na hoibreacha ag cur na mbealaí tráchta eile in iúl.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.