How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Cois Uisce: Os comhair Scoil San Niocláis

Jun 30, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

  • Cois Uisce: Os comhair Scoil San Niocláis

Tréimhse an Dúnta: Ón Máirt 5 Iúil go dtí an Domhnach 10 Iúil 2016

An Chúis: Le Pictiúrlann Taistil Fleadh Scannán na Gaillimhe a áisiú

Bealaí Atreoraithe: Tá bealach atreoraithe ar fáil via Cearnóg Theach na Cúirte agus Cois Uisce nó via Coise Uisce agus Ardán na Coiribe. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.