How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúndah go Sealadach - Páirc an Ardghoirt

Jun 30, 2016

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Páirc an Ardghoirt: lena n-áirítear Bóthar Chnocán na Carraige, Bóthar Avondale, Bóthar Ard Mór, Céide an tSeiceamair, Bóthar Ghleanntán na Fuinseoige, Ascaill Chnocán na Feá, Rivendale, Clós Choill an Chéadrais agus Ascaill Oakley.

Tréimhse an Dúnta: Satharn 9 Iúil 2016, ón 6pm go dtí an 10pm.

An Chúis: Le rásaíocht rothaíochta Criterium de chuid Galway Bay Cycling Club a áisiú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Níl bealach malartach ar fáil. Beidh bealach isteach i gcónaí ag coisithe amháin i rith an imeachta. D'fhéadfaí go gceadófar gluaiseachtaí riachtanacha feithicle idir rásaí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.