How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Quay Street'
Aengus McMahon

Latest News

Comhairleoirí roghnaithe ag Leisureland chun Féachaint ar a bhfuil i ndán don Todhchaí

Jul 5, 2016

Tá sé fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus ag bord Leisureland go bhfuil comhlacht comhairleoirí roghnaithe anois chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar an láithreán atá le taobh Leisureland, áit a mbíodh aonach siamsaíochta go traidisiúnta agus gníomhaíochtaí eile mar rinc oighir etc. thar na mblianta. Scrúdófar leis an staidéar freisin mar a oibríonn áiseanna Leisureland féin.

Beidh comhairliúchán forleathan ann freisin le páirtithe leasmhara, le hionadaithe poiblí, le custaiméirí, leis an bpobal áitiúil, le hionadaithe gnó etc. mar chuid den phróiseas.

Dúirt an Comhairleoir Dónal Lyons, Cathaoirleach Bhord Stiúrthóirí Leisureland, go bhfuil an-áthas ar an mBord go bhfuil comhlacht comhairleoirí roghnaithe. Dúirt sé freisin go raibh Bord Leisureland i mbun feachtasaíochta lena leithéid le gairid agus go raibh sé ag súil go mór go mbeidh toradh an staidéir fairsing agus cuimsitheach.

Áireofar leis an staidéar luacháil ar na nithe atá ag obair ann faoi láthair agus áireofar leis na roghanna soláthar cruthaithe ioncaim agus ciorraithe costas.

Éilítear leis an staidéar go n-aitheofaí na roghanna sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma don láthair agus don áis féin freisin.

Meastar go gcuirfidh an comhlacht comhairliúcháin a roghnófar tús leis an staidéar gan mhoill chomh luath agus a bheidh riachtanais an chonartha tugtha chun críche.