How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Comhairle Cathrach na Gaillimhe – Fógra chuig Comhlachtaí Tithíochta Faofa. Iarratas ar thograí maidir le Scéim Cúnaimh Chaipitil (SCC) 2016

Jul 7, 2016

Tar éis fógra a fháil ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le 'Gairm Tograí 2016' faoin Scéim Cúnaimh Chaipitil, iarrann Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Chomhlachtaí Tithíochta Faofa an méid a leanas a chur isteach:

· Tograí nua tógála agus éadálacha SCC a dhíríonn go sonrach ar sholáthar lóistín le freastal ar riachtanais na spriocghrúpaí ar fad faoi SCC

· Tograí éadálacha a dhíríonn go sonrach ar sholáthar lóistín a thacóidh le daoine faoi mhíchumas imeacht ó láthair chomhchónaithe chuig maireachtáil phobalbhunaithe.

Ba chóir tograí comhlánaithe maidir le héadálacha a chur isteach ag tráth nach déanaí ná an Aoine 29 Iúil 2016.

Ba chóir tograí comhlánaithe maidir le tógáil a chur isteach ag tráth nach déanaí ná an Aoine an 4 Samhain 2016.

Ba cheart tograí comhlánaithe nó ceist ar bith i ndáil leis an scéim a chur chuig: housing@galwaycity.ie

Tá na sonraí le fáil ar www.galwaycity.ie/CAS2016 nó cuir glaoch ar 091 894371 chun tuilleadh eolais a fháil.


Appendix 1 - Capital Assistance Scheme Call for Proposals 2016

Circular Housing 24_2015 - Social Housing Capital Investment

Circular Housing 29_2016 - Capital Assistance Scheme Call for Proposals 2016

Circular Housing 45_2015 - Supplementary Guidance for Provision of Housing for PWD

Circular Housing 49_2014

National Guidelines for the Assessment and Allocation Process for Housing Provision for People with a Disability