How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Latest News

Is í Gaillimh Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020

Jul 15, 2016

D'fhógair coiste roghnúcháin idirnáisiúnta inniu, Dé hAoine, 15 Iúil 2016, sa Cheoláras Náisiúnta, gurb í Gaillimh Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí ag plé le tairiscintí iomaíocha ó Luimneach agus ó réigiún an Triúir Deirféar freisin.

Bhunaigh Gaillimh a tairiscint Making Waves ar thrí théama: Teanga, Tírdhreach agus Imirce, téamaí a bhaineann go dlúth ní hamháin le hiarthar na hÉireann ach leis an Eoraip ar fad. Tá infheistíocht €45.47 milliún le caitheamh ag Gaillimh sna ceithre bliana amach romhainn. Thug Gaillimh deich n-údarás áitiúla eile isteach sa tionscadal mar chomhpháirtithe agus mar lucht tacaíochta, rud nach ndearna aon iarrthóir eile. Chomh maith leis sin, chruthaigh sí comhpháirtíochtaí le hearnáil tráchtála na Gaillimhe, comhpháirtíochtaí a thacaíonn le Gaillimh agus a chothaíonn í. Go deimhin tá an earnáil tráchtála tar éis tacú ó chroí leis an tairiscint agus tá cabhair mhór tugtha acu ó thaobh airgid agus lóistíochta de. Tá trí thionscadal oidhreachta cultúir ar bun cheana féin, tionscadail a leanfadh ar aghaidh fiú mura mbeadh an bua ag an gcontae.

"Tá áthas an domhain orainn bheith ainmnithe ag an gcoiste roghnúcháin mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is mór an onóir í, agus is freagracht í a bhfuilimid an-dáiríre fúithi. Tá clár iontach de thionscadail chultúir neamhghnácha pleanáilte againn , a bhfuil a lán acu ar bun cheana féin. Is mór mar a chuir muintir Chathair agus Chontae na Gaillimhe leis an ainmniúchán iontach seo. Thacaigh siad leis an iarracht lena gcuid smaointe, fuinnimh agus tiomantais," arsa Patricia Philbin, Bainisteoir Tionscadail, Gaillimh 2020

"Molaimid fís na Gaillimhe, a cruthaitheacht ó dhúchas agus an creideamh a bhí aici go bhféadfadh sé seo tarlú. Beidh sé dochreidte agus táimid ag tnúth go mór le tús a chur le roinnt tionscadail chultúir ollmhóra. Ní hí an Eoraip amháin a bheidh ag caint orthu ach an domhan ar fad," arsa Jane Daly, Bainisteoir Clár, Gaillimh 2020

Tá clár Phríomhchathair Chultúir na hEorpa Gaillimh 2020 roinnte ina thrí shnáithe atá neamhspleách ar a chéile ach comhtháite lena chéile.

Beidh roinnt eagraíochtaí cultúir seanbhunaithe atá lonnaithe i nGaillimh páirteach in 10 dtionscadal Weigh Anchor. Cuirfidh siad saothair mhóra uaillmhianacha i láthair, saothair a bhfuil gné láidir Eorpach ag baint leo. Tá sé mar aidhm le 15 thionscadal Ship to Shore go spreagfar comheispéiris i measc pobail i nGaillimh, in Éirinn agus san Eoraip, chomh maith le diaspóra na Gaillimhe. Tá trí thionscadal oidhreachta ar bun cheana féin: An Artist in Every Place, Hope It Rains agus Small Towns Big Ideas. Leis na tionscadail seo tá súil ag Gaillimh 2020 oidhreacht chultúir agus grá do na healaíona a mhairfidh ar feadh na mblianta fada a chruthú.

 

"Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí cultúir iomadúla a bhí ag obair linn ar an tairiscint seo. Bhí an méid a rinne siad go hiontach ar fad agus bhí a bhfís chultúir réabhlóideach," arsa an Comhairleoir Noel Larkin, Méara Chathair na Gaillimhe.

"Is mian linn freisin moladh a thabhairt do na deich gcontae ó bhord farraige an iarthair a thug tacaíocht dúinn. Thuig siad go hiomlán luach na Tairisceana 2020 ní h amháin do Ghaillimh ach don Iarthar trí chéile," arsa an Comhairleoir Michael Connolly, Cathaoirleach Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

"Ní mór an pobal gnó a mholadh freisin as ucht fáilte a chur roimh na deiseanna a chuir an Iarracht ar fáil dár gcathair agus dár gcontae. Thug siad tacaíocht iontach dúinn," arsa Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

"Bhí spiorad na hoibre deonaí beo beathach riamh i nGaillimh agus ba é ba chúis leis an obair seo, nach bhfacthas a leithéid riamh cheana, a chabhraigh linn an oiread sin a bhaint amach in achar ama chomh gearr sin," arsa Kevin Kelly, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

"Is iad muintir na Gaillimhe, áfach, is mó a bhfuil buíochas ag dul dóibh. Ghlac siad lenár n-uaillmhianta agus rinne a gcuid féin díobh ... tá súil againn go bhfuil an próiseas seo tar éis oidhreacht cruthaitheachta agus daonlathais cultúir a chruthú do na glúnta de Ghaillimhigh atá fós le teacht. Is dóibh sin Gaillimh 2020!" arsa Patricia Philbin, Bainisteoir Tionscadail, Gaillimh 2020.

Tá liosta iomlán de thionscadail, imeachtaí agus gníomhaíochtaí Phríomhchathair Chultúir Gaillimh 2020 le fáil ar www.galway2020.com