How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Breathnaithe Maidir le Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil a Shocrú

Jul 21, 2016

Déantar foráil shonrach in Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (arna leasú) gur féidir le comhaltaí tofa d'údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun an bunráta den Cháin Mhaoine Áitiúil a athrú dá gceantar riaracháin féin de réir céatadáin ar a dtugtar an fachtóir coigeartaithe áitiúil. Ag an gcruinniú a shocróidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun an t-ábhar seo a bhreithniú, féadfaidh na comhaltaí factóir coigeartaithe áitiúil a shocrú laistigh den raon +/- 15% den bhunráta, nó, is féidir leo a chinneadh gan an bunráta a choigeartú.

Beidh cruinniú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mí Mheán Fómhair 2016 chun a bhreithniú an ndéanfar an fachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú.

Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh aighneachtaí i scríbhinn ón bpobal maidir leis an ábhar seo, a bhainfidh go sonrach leis na héifeachtaí féideartha a bheidh i gceist ann do ghnólachtaí, do dhaoine aonair agus do sheirbhísí údaráis áitiúla má dhéantar bunráta na Cáine Maoine Áitiúla a athrú.

Caithfear na haighneachtaí a bheith faighte roimh 5pm Dé Aoine an 19 Lúnasa 2016 agus iad a sheoladh chuig:

Aighneachtaí maidir leis an gCáin Mhaoine Áitiúil
An Rannóg Airgeadais
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Halla na Cathrach
Bóthar an Choláiste
Gaillimh

lpt@galwaycity.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil féach air www.galwaycity.ie

Sínithe:

Brendan McGrath
Príomhfheidhmeannach
Comhairle Cathrach na Gaillimhe