How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Staff Vacancy: Housing Estate Liaison Officer

Aug 4, 2016

Staff Vacancy

Housing Estate Liaison Officer

Applications are invited for suitably qualified persons for the filling of the permanent post of Housing Estate Liaison Officer with Galway City Council.

 

Remuneration (Min) €40,213 – (Max) €45,458 with 2 LSI (€46,977 & €48,495)

 

Application forms and full particulars for the above position may be obtained from the Human Resources Department, City Hall, College Road, Galway. Applications may be shortlisted on the basis of the information provided on the application form.

Fully completed application forms must be returned to the Human Resources Department no later than 4.00 p.m. on Thursday, 18th August 2016.

 

Application Booklet - English


Application Booklet - Gaelige

 

Tel. No. (091) 536596 Email: personnel@galwaycity.ie Website: www.galwaycity.ie

Signed: D. Mahon, Senior Executive Officer, Human Resources Department

 

Galway City Council is an equal opportunities employer

 

 

Galway City Council

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Folúntas Foirne

 

Oifigeach Idirchaidrimh in Eastáit Tithíochta

 

Fáiltítear roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí do phost buan mar Oifigeach Idirchaidrimh in Eastáit Tithíochta le Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

 

Luach Saothair  (Íosmhéid) €40,213 - (Uasmhéid) €45,458 agus 2 LSI (€46,977 & €48,495)

 

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. D’fhéadfaí na hiarratais a chur ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Glacfar le foirmeacha iarratais agus iad comhlánaithe in iomlán sa Rannóg Acmhainní Daonna go dtí 4.00 p.m. Déardaoin, 18 Lúnasa 2016 ar a dhéanaí.

 

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

Sínithe: D. Mahon, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Rannóg Acmhainní Daonna

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe