How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

3ú Scéim Teanga

Aug 10, 2016

Is cúis áthais do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go bhfuil a 3ú Scéim Teanga daingnithe ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Seán Kyne, Uasal T.D. Sonraíonn an Scéim soláthar na seirbhísí Gaeilge agus dátheangacha atá ar fáil ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, agus tógann an 3ú Scéim seo ar an dá Scéim a bhí i bhfeidhm roimhe seo. Beidh an Scéim i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana nó go mbeidh Scéim nua daingnithe, cibé acu is déanaí. Áiríonn sí réimse leathan seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge nó go dátheangach i gComhairle Cathrach na Gaillimhe. Soiléiríonn an Scéim nithe a bhfuil athrú tagtha orthu nó ar ardaíodh ceisteanna ina leith le linn don dá Scéim roimhe seo a bheith á bhfeidhmiú. Beidh an Scéim i bhfeidhm ón 15 Lúnasa 2016. Is féidir í a íoslódáil ó: www.galwaycity.ie/ScéimeannaTeanga

Má tá tuilleadh eolais uait faoi Scéimeanna Teanga Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, nó seirbhísí Gaeilge agus dátheangacha na Comhairle, déan teagmháil le Ailish Bhreathnach, Oifigeach Gaeilge ag 091 536835, nó ag ailish.bhreathnach@galwaycity.ie.