Latest News

DOMHNACH NA REILIGE: 21 LÚNASA 2016


DOMHNACH NA REILIGE: 21 LÚNASA 2016

REILIG AN BHÓTHAIR MHÓIR

DOMHNACH NA REILIGE: 21 LÚNASA 2016

AIFREANN AG 11 AM

 

An tseachtain roimh Dhomhnach na Reilige:

 

Beidh na geataí ar oscailt go dtí 9:00pm ón Luan, an 15 Lúnasa 2016 go dtí an Aoine, an 19 Lúnasa 2016 le go mbeidh daoine in ann ullmhúchán a dhéanamh i gcomhair Dhomhnach na Reilige.

Domhnach na Reilige 21 Lúnasa 2016

Mar gheall ar easpa spáis, ní bheidh cead isteach sa reilig ag feithicil ar bith ach amháin feithiclí ina bhfuil daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó feithiclí ar a bhfuil Diosca do Dhuine faoi Mhíchumas ar taispeáint.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar na geataí ag 10:20am go beacht ar mhaithe le bainistiú tráchta.

 

Ar chúiseanna sábháilteachta, níor chóir go bhfágfadh feithicil ar bith an reilig go ceann 30 nóiméad i ndiaidh an Aifrinn, ionas go mbeidh coisithe in ann imeacht ar dtús.

Beidh seirbhís urnaí ar siúl chomh maith ag an 5pm

S. Walsh,

Ceann Roinne Gníomhach,

An Roinn Áineasa agus Conláistí,

Stiúrthóireacht Tithíocht & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaol, Áineas agus Conláiste