Latest News

DOMHNACH NA REILIGE: 11 MEÁN FÓMHAIR 2016


DOMHNACH NA REILIGE: 11 MEÁN FÓMHAIR 2016

REILIG RATHÚIN

DOMHNACH NA REILIGE: 11 MEÁN FÓMHAIR 2016

AIFREANN AG 3PM

 

 

An tseachtain roimh Dhomhnach na Reilige:

Beidh na geataí ar oscailt ó 8am – 7.30pm ón Luan, an 5 Meán Fómhair 2016 go dtí an Aoine, an 9 Meán Fómhair 2016 le go mbeidh daoine in ann ullmhúchán a dhéanamh i gcomhair Dhomhnach na Reilige.

Domhnach na Reilige – 11 Meán Fómhair, 2016:

Mar gheall ar easpa spáis, ní bheidh cead isteach sa reilig ag feithicil ar bith ach amháin feithiclí ina bhfuil daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó feithiclí ar a bhfuil Cead Páirceála do Dhuine faoi mhíchumas ar taispeáint.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar na geataí ag 2:00pm go beacht ar mhaithe le bainistiú tráchta.

 

Ar chúiseanna sábháilteachta, níor chóir go bfhágfadh feithicil ar bith an reilig go ceann 30 nóiméad i ndiaidh an Aifrinn, ionas go mbeidh coisithe in ann imeacht ar dtús.

 

T. Connell,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Tithíocht & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaol, Áineas agus Conláiste