Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Promanád Rinn na Mara


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Promanád Rinn na Mara

Bóithre a Dhúnadh go Sealadach
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Promanád Rinn na Mara: ó Uisceadán Bhóthar na Trá go dtí Bóthar Grattan, agus Carrchlós Toft san áireamh.

Tréimhse an Dúnta: An Satharn, an 10 Meán Fómhair ón 12am go dtí an 9pm.

An Chúis: Le Cannonball Run Ireland a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Bóthar Grattan agus Bóthar na Trá Uachtarach, nó vice versa.

Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.