Latest News

Domhnach Na Reilige: 11 Meán Fómhair 2016


Domhnach Na Reilige: 11 Meán Fómhair 2016

Mar gheall ar easpa spáis, ní bheidh cead isteach sa reilig ag feithicil ar bith ach amháin feithiclí ina bhfuil daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó feithiclí ar a bhfuil Cead Páirceála do Dhuine faoi mhíchumas ar taispeáint.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar na geataí ag 2pm go beacht ar mhaithe le bainistiú tráchta.

 

Ar chúiseanna sábháilteachta, níor chóir go bfhágfadh feithicil ar bith an reilig go ceann 30 nóiméad i ndiaidh an Aifrinn, ionas go mbeidh coisithe in ann imeacht ar dtús.

 

T. Connell,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Tithíocht & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaol, Áineas agus Conláiste