Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Ardeaglais: Bóthar an Phríosúin go dtí Bóthar na hOllscoile agus an Carrchlós íochtair san áireamh.


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Ardeaglais:    Bóthar an Phríosúin go dtí Bóthar na hOllscoile agus an Carrchlós íochtair san áireamh.

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Ardeaglais: Bóthar an Phríosúin go dtí Bóthar na hOllscoile agus an Carrchlós íochtair san áireamh.

Tréimhse an Dúnta:

Carrchlós íochtair Aonair: 16:00 Dé Domhnaigh, 18 Meán Fómhair go dtí 18:00 Dé Luáin, 19 Mean Fómhair, 2016.

Carrchlós agus Bóthar an Phríosúin : Dé Luáin, 19 Meán Fómhair, 2016 ó 10:00 go dtí 18:00.

An Chúis: Le Ócáid Fórsa Cossainte a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht via Bóthar na Toirbhearta/ Sráid na Mhuilinn.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil ón dhá treo ar Bóthar an Chaisleáin Nua agus cas isteach ar Bóthar na Toirbhearta/ Sráid na Mhuilinn.

Beidh páirceáil ar fáil sna carrchlósanna í Bhóthar na Díge agus Sráid na Mhuilinn.

Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Caroline Phelan,
Stiúrthóir Seirbhísí (Gníomhach), Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.