Latest News

Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2016 – 7 go dtí an 13 Samhain, 2016


Seachtain um Chuimsiú Sóisialta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2016  – 7 go dtí an 13 Samhain, 2016

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun cúnamh a chur ar fáil chun imeacht aonuaire a reáchtáil mar chuid den tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta.

Ní mór don imeacht freastal ar an bhfreagra comhchoiteann, sé sin aghaidh a thabhairt ar Eisiamh Sóisialta tríd an obair mhaith a bhíonn idir lámha ag grúpaí agus ag eagraíochtaí chun dul i ngleic le fadhbanna sa phobal agus iad sin a chur chun cinn agus ardán a thabhairt dóibh. Is 'Pobal Uileghabhálach' an téama atá ann i mbliana don tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta.

€200.00 an uasmhéid airgid a bheidh ar fáil do gach imeacht.

Foirm Iarratais