Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Cois Uisce agus Cearnóg Theach na Cúirte


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Cois Uisce agus Cearnóg Theach na Cúirte

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:

CUID A : Cois Uisce (L511840) go dtí Acomhal Chearnóg Theach na Cúirte (L511850)

Tréimhse an Dúnta: Ón 7am ar an Satharn, 22 Deireadh Fómhair go dtí an 6pm ar an gCéadaoin, 26 Deireadh Fómhair, 2016.

An Chúis: Leis an bhFéile Food on the Edge a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí. Beidh rochtain ag cónaitheoirí i gcónaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Cois Uisce (L51180) agus Barr an Chalaidh (L51180).

CUID B : Cearnóg Theach na Cúirte ( L511850) go dtí Ascaill Naomh Uinseann (R8637)

Tréimhse an Dúnta: Ón Luan an 24 & an Mháirt, an 25 Deireadh Fómhair, 2016, ón 10am go dtí an 6pm.

An Chúis: Leis an bhFéile Food On The Edge a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí. Beidh rochtain ag cónaitheoirí i gcónaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Cois Uisce (L51180) agus Barr an Chalaidh (L51180).

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.