Latest News

Bleibíní Earraigh 2016


Bleibíní Earraigh 2016

Faoin scéim don Tionscnamh Curadóireachta Pobail (C.P.I) cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe rogha Bleibíní Earraigh ar fáil SAOR AN AISCE do Ghrúpaí Pobail, do Scoileanna, do Choistí Tithíochta & do Ghrúpaí Comhshaoil atá cláraithe le Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe lena gcur i spásanna oscailte poiblí.

 

Beidh ar an ngrúpa/scoil geallúint a thabhairt go gcuirfear na bleibíní seo in áiteanna oiriúnacha, ina gceantar áitiúil féin le linn mhí Dheireadh Fómhair. Mar chuid den scéim seo caithfear grianghraif roimh na n-imeachtaí curadóireachta agus grianghraif de na háiteanna agus na bleibíní curtha iontu a sheoladh isteach chuig an Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

 

Chun spéis a léiriú agus a thabhairt le fios go dteastaíonn na bleibíní earraigh saor in aisce seo uait, beidh ar na grúpaí/scoileanna teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Caitheamh Aimsire & Taitneamhachta ag 091-536565 roimh an 13.00 an 7ú Deireadh Fómhair 2016. Braithfidh an líon bleibíní a bheidh ar fáil do na grúpaí ar an éileamh foriomlán a bheidh orthu.

 

 

Tabharfar na bleibíní do na chéad daoine a bheidh i láthair ag Iosta (Sealgairí) Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Páirc Bhearna/Loch an Roisín, Bóthar Bhearna, Gaillimh ar na laethanta seo a leanas:

Dé Céadaoin 12ú Deireadh Fómhair 2016 idir 9.00am agus 3.30pm.

Déardaoin 13ú Deireadh Fómhair 2016 idir 9.00am agus 3.30pm.

Dé Céadaoin 19ú Deireadh Fómhair 2016 idir 9.00am agus 3.30pm.

Déardaoin 20ú Deireadh Fómhair 2016 idir 9.00am agus 3.30pm.

 

Rachfar i dteagmháil le grúpaí a bhfuil suim acu ann chun iad a thabhairt chomh fada leo.

 

T. Connell,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Tithíocht & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaol, Áineas agus Conláiste