Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Sráid Forster


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Sráid Forster

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Sráid Forster ó Acomhal Bhóthar Fhaiche an Aonaigh/Shráid Forster ag an mBusáras chuig Acomhal na Faiche Móire/Shráid Forster.

Tréimhse an Dúnta: Ón 15:30 15 Deireadh Fómhair go dtí 20:30, 15 Deireadh Fómhair 2016.

An Chúis: Le himeacht sráide a áisiú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Taistealóidh feithiclí atá ag teacht ó Bhóthar Bhreandáin Uí Eithir nó Bóthar an Choláiste chuig Bóthar Loch a’ tSáile, Bóthar na nDuganna, Bóthar na gCeannaithe isteach chuig an bhFaiche Mhór.

Beidh comharthaíocht ann ag tabhairt fógra do bhealaí atreoraithe.

Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.