Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lána le casadh ar dheis ar Bhóthar Fhaiche an Aonaigh


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lána le casadh ar dheis ar Bhóthar Fhaiche an Aonaigh

Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip Zynga Poker Chip zynga çip zynga çip

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Lána le casadh ar dheis ar Bhóthar Fhaiche an Aonaigh (L-51261) chuig Bóthar an Choláiste (R-339)

Tréimhse an Dúnta: Ón 8am ar an 17 Deireadh Fómhair go dtí an 7pm 2 Nollaig, 2016.

An Chúis: Le hoibreacha uasghrádaithe ag an mBusáras a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Is féidir le feithiclí a thaistealaíonn ó na Duganna leanúint orthu ar Bhóthar Loch a’ tSáile agus casadh ar ais ar Bhóthar an Choláiste via an sliosbhóthar.

Má thaistealaíonn feithiclí chomh fada le Bóthar Fhaiche an Aonaigh, is féidir leo teannadh ar chlé ag acomhal Shráid Forster chuig an bhFaiche Mhór, Cnoc na Radharc, Bóthar Bhreandáin Uí Eithir agus ar ais ar Bhóthar an Choláiste.

Beidh comharthaíocht ann ag tabhairt fógra do bhealaí atreoraithe.

Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.