Latest News

An chéim dheireanach den chomhairliúchán do Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe


An chéim dheireanach den chomhairliúchán do Dhréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe

Is é an dáta deiridh d'aighneachtaí/tuairimí maidir leis na hathruithe ábhartha beartaithe a bheith faighte ná Dé Máirt, 4 Deireadh Fómhair 2016.

Más mian leat aighneacht a chur sa phost, ba chóir í a chur chuig: An Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

De rogha air sin, is féidir í a chur chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: devplan@galwaycity.ie