Latest News

Is í mí Dheireadh Fómhair an Mhí Náisiúnta Athúsáide


Is í mí Dheireadh Fómhair an Mhí Náisiúnta Athúsáide

Cad atá i gceist leis an Mhí Náisiúnta Athúsáide?

Is tionscnamh nua chun cosc a chur ar dhramhaíl í an Mhí Náisiúnta Athúsáide chun tuilleadh daoine a chur ar an eolas faoi na buntáistí eacnamúla agus comhshaoil a bheadh ann dá ndéanfaí míreanna agus ábhair laethúla a athúsáid, nithe iad seo a bheadh ag dul amú mura ndéanfaí iad a athúsáid.

Cén fáth gur chóir dom rudaí a athúsáid?

Laghdaíonn athúsáid an méid dramhaíola a chuirtear amú agus sábháiltear acmhainní nádúrtha, fuinneamh agus uisce ag an am céanna. Bíonn buntáistí eacnamúla suntasacha mar thoradh ar athúsáid mar go gcruthaítear poist agus spreagtar geilleagair áitiúla.

Is samplaí den athúsáid iad na rudaí atá agat a thabhairt uait, iad a athchóiriú agus iad a dheisiú agus is deis atá ann do dhaoine airgead a shábháil nó a shaothrú, a bheith cruthaitheach, scil nua a fhoghlaim agus rud éigin dearfach a dhéanamh ar mhaithe leis an gcomhshaol.

Tugann an Mhí Athúsáide deis dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar an obair den scoth a bhíonn ar siúl ag eagraíochtaí agus ag grúpaí ar fud na tíre a bhíonn i mbun na hathúsáide cheana féin agus a bhíonn á chur chun cinn.

Cad is féidir liomsa a dhéanamh chun an méid dramhaíola a bhíonn á chur amú a laghdú?

Ar an gcéad dul síos, smaoinigh an bhfuil aon úsáid eile a d'fhéadfaí a bhaint as na rudaí atá agat. Is féidir úsáidí éagsúla a bhaint as go leor de na rudaí a bhíonn agat sa teach. Mar sin sula gcaitheann tú uait na rudaí sin, smaoinigh an bhféadfá iad a athúsáid.

Faigh tuilleadh eolais ar Youtube.

https://youtu.be/aH2yBDxpYSw