Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Sráid Forster


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Sráid Forster

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Sráid Forster ó Acomhal Bhóthar Fhaiche an Aonaigh/Shráid Forster ag an mBusáras chuig Acomhal na Faiche Móire/Shráid Forster

Tréimhse an Dúnta: Ó 1am go dtí 6am, Déardaoin, 8 Nollaig 2016.

An Chúis: Thus craein a éascú chun oibreacha a chríochnú go Eyre Square Óstán.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Loch a' tSáile, Bóthar na gCeannaithe agus ar aghaidh chuig an bhFaiche Mhór.

Sínithe: Joe O'Neill,
Stiúrthóir Seirbhísí, Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.