Latest News

Bainisteoir Ginearálta Leisureland: Conradh 2 Bhliain


Bainisteoir Ginearálta Leisureland: Conradh 2 Bhliain

Leabhrán Iarratais

Is áis siamsaíochta nua-aimseartha don teaghlach é Leisureland, a mheallann idir óg agus sean ó gach cineál cúlra. Tá Leisureland suite ar an bpromenade cladaigh is faide in Éirinn, áit a bhfuil radharcanna áille ar Chuan na Gaillimhe . T á Ionad Comhdhála den scoth ann, ina mbíonn Imeachtaí agus Taispeántais, chomh maith le Linn Snámha mór ina bhfuil 3 linn snámha éagsúla, Giomnáisiam, Sabhna, Seomra Gaile agus Seomraí Feistis, Bialann, Siopaí agus Páirc Siamsaíochta Lasmuigh.

Cuirtear béim láidir ar sheirbhís den scoth a sholáthar san áis seo agus dá réir tá freastal á dhéanamh ar riachtanais aclaíochta, áineasa agus siamsaíochta mhuintir Chathair na Gaillimhe agus chuairteoirí le blianta fada anuas.

Tá iarratais a lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

Ní mór don iarrthóir a cheapfar taithí leathan maith a bheith aige/aici ó thaobh cúrsaí tráchtála, áineasa agus gnó maidir le háis phoiblí spóirt agus áineasa a rith ag leibhéal bainistíochta.

Luach Saothair (Íosmhéid) €47,013 go (Uasmhéid) €57,235 agus 2 LSI (€59,322 & €61,418)

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Déardaoin, 8 Nollaig 2016. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

Sínithe: D. Mahon, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Rannóg Acmhainní Daonna

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe