Latest News

Folúntas Foirne: Teicneoir Grád I & Teicneoir Grád II


Folúntas Foirne: Teicneoir Grád I & Teicneoir Grád II

Leabhrán Iarratais: Teicneoir Grád I

Leabhrán Iarratais: Teicneoir Grád II

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chruthú óna líonfar poist Bhuana agus Shealadacha amach anseo mar Theicneoirí Grád I agus Theicneoirí Grád II.

Táthar ag lorg iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

Tuarastal do Theicneoir Grád I

(Íosphointe) €37,632 go (Uasphointe) €42,394 le 2LSI (€43,808 & €45,227)

Tuarastal do Theicneoir Grád II

(Íosphointe) €24,986 go (Uasphointe) €37,632 le 2LSI (€38,887 & €40,132)

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána do na poist thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe do na poist sin go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Déardaoin, 8 Nollaig 2016. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

Sínithe: D. Mahon, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Rannóg Acmhainní Daonna

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe