Latest News

Naisc Uisce agus Fuíolluisce


Naisc Uisce agus Fuíolluisce

Beidh Uisce Éireann ar an bpointe teagmhála ón 8ú lá de mhí na Nollag amach le haghaidh gach naisc uisce agus fuíolluisce.

Tabhair faoi deara nach nglacfaidh Uisce Éireann ná Comhairle Cathrach na Gaillimhe le foirmeacha iarratais reatha de chuid Comhairle Cathrach na Gaillimhe tar éis an dáta sin.

Téigh chuig www.water.ie/connections chun foirmeacha iarratais agus tuilleadh faisnéise a fháil.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise Sonraí teagmhála Uisce Éireann:

Gréasán: www.water.ie/connections

Twitter: @IWCare

Boards: www.boards.ie/irishwater

R-phost: newconnections@water.ie

Uisce Éireann,
Bosca OP 860,
Oifig Sheachadta na Cathrach Theas,
Cathair Chorcaí


Ceisteanna a bhaineann le Naisc agus Seirbhísí Forbróra

8rn-4.30in, Luan-Aoine

Soláthar uisce agus éigeandálaí

24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain