Latest News

Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach le hoibreacha ar phríomhphíobán uisce a éascú - Páirc Moyola


Fógra Cinnidh: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach le hoibreacha ar phríomhphíobán uisce a éascú - Páirc Moyola

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH
Acht na mBóithre 1993 - Alt 75
Rialacháin na mBóithre 1994 - Airteagal 12
Fógra Cinnidh


Liníocht

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

Páirc Moyola ón acomhal ag an LT50102 (bealach isteach chuig Páirc Moyola) agus an N59-10 (Bóthar an Chaisleán Nua Uachtarach) ar feadh 250m laistigh de Pháirc Moyola.

Tréimhse an Dúnta: Ón 8:00 4 Eanáir go dtí 18:00 1 Feabhra, 2017.

An Chúis: Le hoibreacha ar phríomhphíobán uisce a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ann via Bóthar Thomáis Uí Eidhin agus bealach isteach chuig/amach ó Pháirc Moyola ar an mbóthar sin.

Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Sínithe: Caroline Phelan,
Stiúrthóir Seirbhísí (Gníomhach), Pleanáil & Iompar,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh.