Latest News

An Ciste Chur Chun Cinn Margaíochta 2017


An Ciste Chur Chun Cinn Margaíochta 2017

Cuireann Ciste Chur Chun Cinn Margaíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tacaíocht ar fáil d'ócáidí móra agus féilte sa chathair a thacaíonn le forbairt eacnamaíoch, mar shampla, infheistíocht, poist agus caitheamh airgid a mhealladh nó a chruthú. Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil an próiseas iarratais ar an Chiste Chur Chun Cinn Margaíochta 2017 tosaithe anois.

Is féidir na foirmeacha Iarratais a fháil ar líne ag www.galwaycity.ie nó ón Rannóg Pobail agus Cultúir Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Caithfear na hiarratais ar chúnamh deontais do 2017 a bheith istigh ag tráth nach déanaí ná 4.00pm Dé hAoine 20 Eanáir 2017.

Féadfar aon iarratas a thiteann go soiléir lasmuigh de na treoirlínte agus de na critéir incháilitheachta a chur as an áireamh. Is féidir féachaint ar na Treoirlínte ag www.galwaycity.ie

Seol iarratais chuig: Iarratais ar an Chiste Margaíochta 2017, Rannóg Pobail agus Cultúir, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh nó seol ríomhphost chuig c&c@galwaycity.ie