Latest News

Crainn Nollag a Athchúrsáil


Crainn Nollag a Athchúrsáil

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal
go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas:

Dé Sathairn 7ú Eanáir 2017 idir 09:00 agus 15:00 agus ón:

Luan an 9ú Eanáir go dtí an Satharn an 14ú Eanáir 2017 idir 09:00 agus 15:00

Beidh an tSeirbhís seo ar fáil ag dhá Iosta de chuid na Comhairle Cathrach
(mar atá léirithe sna léarscáileanna thíos) ag:

Iosta na Sealgairí, Loch an Roisín ar Bhóthar Bhearna agus ag Iosta Choillte Mhuirlinne i nDabhach Uisce.

IOSTA NA SEALGAIRÍ, Loch an Roisín

Iosta Choillte Mhuirlinne, Dabhach Uisce

DÉAN DO CHUID DON TIMPEALLACHT
AGUS FAIGH RÉIDH MAR IS CEART LE DO CHRANN NOLLAG

An tUasal Stephen Walsh, Maoirseoir Feidhmiúcháin Sinsearach Páirceanna , An Rannóg Caitheamh Aimsire agus Taitneamhachta.