Latest News

Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thimpealláin


Léirithe suime maidir le hUrraíocht ar Thimpealláin

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt do pháirtithe a bhfuil suim acu ann cúnamh airgeadais nó eile a thabhairt le cothabháil agus uasghrádú infrastruchtúr bóthair na dtimpeallán sa Chathair. Iarrtar léirithe suime ó chomhlachtaí, eagraíochtaí nó aonaid thráchtála a chur i scríbhinn.

Tá imlíne na scéime agus sonraí an eolais atá riachtanach sna túschéimeanna ar fáil ar cháipéis shonraithe ar féidir í a fháil ó Sheirbhísí Custaiméara i Halla na Cathrach nó ar féidir í a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle.

Léirithe Suime maidir le Timpealláin a Chothabháil 2017

Is é an dáta is deireanaí d'iarratais ná 12 meánlae ar an Aoine an 27 Eanáir 2017.

T. Connell, Stiúrthóir Seirbhísí, Stiúrthóireachta Iompair, Áineasa & Conláiste, Seirbhísí Corparáideacha.