Latest News

Fógra go bhfuiltear tar éis glacadh le Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023


Fógra go bhfuiltear tar éis glacadh le Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023

Tá an Plean Forbartha, ar fáil lena iniúchadh agus lena íoslódáil ag www.galwaycity.ie . Tá an Plean, doiciméid tacaíochta san áireamh, ar fáil lena iniúchadh freisin ag an Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.