How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Latest News

Máistirphlean na Páirce Theas

Jan 12, 2017

Máistirphlean na Páirce Theas

Tá cóipeanna de thuarascálacha ar an bpróiseas Comhairliúcháin agus na moltaí a bhaineann leis ar fáil ag an Deasc Seirbhísí Custaiméara in Halla na Cathrach nó is féidir teagmháil a dhéanamh le Rannóg na bPáirceanna ag 091-536565. Féadfar ráitis ar iarratais atá ann cheana féin a chur chuig Rannóg na bPáirceanna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh i bhfoirm scríbhinne nó ag parks@galwaycity.ie roimh an Aoine 27 Eanáir.