Latest News

Folúntas Foirne: Oifigeach Riaracháin Comhairle Cathrach na Gaillimhe


Folúntas Foirne: Oifigeach Riaracháin Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Foirmeacha Iarratais

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do phost buan mar Oifigeach Riaracháin.

 

Tabhair ar aird le do thoil go gcruthófar painéil tar éis an phróisis agallaimh agus líonfar folúntais Bhuana agus Shealadacha amach anseo as na painéil sin . Fáilteofar roimh iarratasóirí a bheadh cáilithe go cuí iarratas a dhéanamh ar an bpainéal (na painéil) a leanas:

  1. Comórtas Oscailte (Linn Earcaíochta Coitianta)
  2. Comórtas Teoranta.
  3. Comórtas Oscailte

 

Tá na mionsonraí iomlána maidir leis na critéir incháilitheachta chun iarratas a dhéanamh ar na painéil thuas leagtha amach i bpointí eolais an phoist.  Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.  Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

 

Luach Saothair  (Íosmhéid) €47,013 go (Uasmhéid) €57,235 agus 2LSI (€59,322 & €61,418)

 

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00p.m. Déardaoin, 2 Feabhra, 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

 

 

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

 

 

Sínithe: P. Philbin, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach, An Rannóg Acmhainní Daonna

 

Is fostóir comhdheiseanna é Comhairle Cathrach na Gaillimhe