Latest News

Comhairliúchán Poiblí maidir le hUasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach


Comhairliúchán Poiblí maidir le hUasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach

Comhairliúchán Poiblí maidir le hUasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach

An Chéadaoin, 25 Eanáir, 2017 ó 3:00pm – 8:00pm

In

Ionad Pobail Bhaile an Phoill

 

Beidh comhairliúchán poiblí ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ionas gur féidir leis an bpobal amharc ar roinnt roghanna a bhfuil á mheas d’Uasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach.

 

Beidh Innealtóirí Comhairliúcháin Halcrow Barry ar fáil in éineacht le hionadaithe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar an lá chun aon cheisteanna/ iarratais a fhreagairt a bheadh ag an bpobal agus tuairimí ar fad a bhailiú.

 

Is féidir tuairimí a sheoladh trí ríomhphost ag gtu@galwaycity.ie nó iad a chur chuig Aonad Iompair na Gaillimhe, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Ní mór do thuairimí ar fad a chur isteach roimh an Aoine, 10 Feabhra, 2017. Beidh na roghanna ar taispeáint ag an gcomhairliúchán poiblí ar fáil anseo

 

 

SÍNITHE: Thomas Connell, 
Stiúrthóir Seirbhísí,
Iompar, Áineas & Conláiste agus Stiúrthóireacht Seirbhísí

Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe.