How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Comhairliúchán Poiblí maidir le hUasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach

Jan 19, 2017

Comhairliúchán Poiblí maidir le hUasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach

An Chéadaoin, 25 Eanáir, 2017 ó 3:00pm – 8:00pm

In

Ionad Pobail Bhaile an Phoill

 

Beidh comhairliúchán poiblí ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ionas gur féidir leis an bpobal amharc ar roinnt roghanna a bhfuil á mheas d’Uasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach.

 

Beidh Innealtóirí Comhairliúcháin Halcrow Barry ar fáil in éineacht le hionadaithe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar an lá chun aon cheisteanna/ iarratais a fhreagairt a bheadh ag an bpobal agus tuairimí ar fad a bhailiú.

 

Is féidir tuairimí a sheoladh trí ríomhphost ag gtu@galwaycity.ie nó iad a chur chuig Aonad Iompair na Gaillimhe, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Ní mór do thuairimí ar fad a chur isteach roimh an Aoine, 10 Feabhra, 2017. Beidh na roghanna ar taispeáint ag an gcomhairliúchán poiblí ar fáil anseo

 

 

SÍNITHE: Thomas Connell, 
Stiúrthóir Seirbhísí,
Iompar, Áineas & Conláiste agus Stiúrthóireacht Seirbhísí

Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe.