Latest News

Comhairle Cathrach na Gaillimhe Scéim Dhreasachta Íocaíochta Rátaí Tráchtála Phíolótach 2017


Comhairle Cathrach na Gaillimhe Scéim Dhreasachta Íocaíochta Rátaí Tráchtála Phíolótach 2017

An cuspóir a bhaineann leis an Scéim Dhreasachta do Rátaí Íocaíochta ná meicníocht a chur ar fáil d'íocóirí rátaí le leathrátaí bliantúla níos lú ná €5,000, chun laghdú a dhéanamh ar an méid rátaí ar an iomlán atá iníoctha agus na dliteanais a bhaineann leis na rátaí a íoc a spreagadh. Cuirfear an dreasacht ar fáil trí dheontas a thabhairt don áititheoir réadmhaoine agus 5% den uaslíon leathbhliantúil a chur i bhfeidhm.

Incháilitheacht

Beidh an dreasacht ag baint le gnónna i gCathair na Gaillimhe a shásaíonn na réamhriachtanais seo a leanas:

· Ní mór d'íocóirí rátaí a chinntiú go bhfuil na rátaí go léir atá iníoctha ar réadmhaoin atá áitithe, lena n-áirítear aon riaráistí ó na blianta roimhe, urscaoilte roimh 30 Meitheamh 2017.

· Ní féidir leis an íocóir a bheith dlite ag aon táille údarás áitiúil eile.

· Ní féidir leis an áitreabh a bheith faoi réir imeachtaí forfheidhmithe pleanála.

· Caithfidh an Íocóir Rátaí a bheith ina úinéir nó leasaí ar an áitreabh atá i gceist agus áitithe san áitreabh ag déanamh gníomhaíochta gnó atá cáilitheach (i.e. ní bhaineann seo le háitreabh folamh).

· Tá an dreasacht infheidhmithe d'áitreabh amháin a bhfuil dliteanas rátaí bliantúla aige nach mó ná €5,000.

Úsáidí Incháilitheachta

Tá an dreasacht ar fáil le haghaidh úsáidí gnó ar fad a ndéanann trádáil go dlíthiúil agus a leanann an cead pleanála faighte.

Más rud é go bhfuil an t-áitreabh incháilithe chun an deontas dreasachta a fháil, cuirfear an deontas atá ag teacht chun cinn i bhfeidhm i gcuntais na n-íocóirí rátaí ar mheasúnú stádas an chuntais faoi dheireadh na bliana. Beidh an creidmheas atá tagtha chun cinn agus curtha sa chuntas ar fáil ansin chun úsáid in aghaidh an dliteanais rátaí atá ag teacht chun cinn don áititheoir sin ar an réadmhaoin sin sa bhliain ina dhiaidh sin.