Latest News

Léas ar ‘An Bhoth’ ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh


Léas ar ‘An Bhoth’ ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh

Léas ar ‘An Bhoth’ ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh

 

Iarrann an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, iarratais ó pháirtithe leasmhara, ar léasú ‘An Bhoth’ ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh.

 

Déan teagmháil, le do thoil, le Kenneth McSharry, an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh ar 091 536837 nó ar an ríomhphost ag parks@galwaycity.ie, do cháipéisíocht iarratais.

 

Is é an dáta deiridh d’iarratais ná 4rn ar an Aoine 17 Feabhra, 2017.

Thomas Connell,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireachta Iompair, Áineasa & Conláiste, Seirbhísí Corparáideacha