Latest News

Miasa Satailíte ar réadmhaoine cónaithe


Miasa Satailíte ar réadmhaoine cónaithe

Miasa Satailíte ar réadmhaoine cónaithe

“Go ginearálta, níl aon fhadhb le miasa satailíte – mura bhfuil siad ar thosach do thí,” a deir Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Rinne Rannóg Pleanála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe soiléireacht ar an bhfadhb miasa satailíte ar thithe ar fud na cathrach. Tháinig roinnt ceisteanna i dtreo Chomhairle Cathrach na Gaillimhe le déanaí maidir leis an reachtaíocht phleanála agus miasa satailíte a chur in airde ar réadmhaoine cónaithe.

Go ginearálta, is féidir miasa a chur ar nó timpeall tithe fad is atá siad níos lú ná méadar amháin ar trastomhas agus nár cuireadh in airde ar thosach tithe iad. Beidh cead ag teastáil áfach, le haghaidh árasán agus foirgneamh eile lena n-áirítear struchtúir chosanta.

 

Ní theastaíonn cead pleanála chun mias satailíte a chur in airde ar theach, nó laistigh de theorainn an tí, ar an gcoinníoll go sásaítear na coinníollacha riachtanacha a leanas.

 

  1. 1. Ní féidir níos mó ná a leithéid de chineáil méise aeróige amháin a chur in airde ar, nó laistigh de chúirtealáiste an tí, a bheidh in úsáid chun comharthaí ó na satailítí a fháil agus a tharchur.
  2. 2. Ní féidir lena leithéid trastomhais aeróige a bheith níos mó ná méadar amháin.
  3. 3. Ní féadfar lena leithéid aeróige a chur in airde ar, nó a chur le, balla tosaigh an tí.
  4. 4. Ní féadfar lena leithéid aeróige a chur i airde ar fhána dín tosaigh an tí nó níos airde ná an chuid is airde den dídean ar an teach.

Más rud é gurb árasán é an réadmhaoin, nó cineál árasáin eile, beidh cead pleanála ag teastáil ar neamhcheist leis na coinníollacha thuas.

 

Chomh maith leis sin, is dócha go mbeidh cead pleanála ag teastáil más “Struchtúr Cosanta” é an réadmhaoin, nó má tá sé lonnaithe i Limistéar Caomhantais Ailtireachta toisc go bhfuil riachtanais phleanála dhifriúla ag baint leis na réadmhaoine seo.

 

Ina leithéid de chás, mura sásaíonn miasa satailíte an critéar sainithe thuas nó má chuirtear in airde iad ar árasáin nó ar ‘struchtúir chosanta’ gan cead pleanála measfar go bhfuil siad ‘neamhúdaraithe’. Is féidir gníomh forfheidhmiúcháin a thógáil in aghaidh an úinéara/áititheora áitribh ina bhfuil mias shatailíte lonnaithe air,  agus féadfar fiú íoc as na costais iomlána a bhaineann le hiniúchadh, forfheidhmiú agus díriú sáraithe an chóid phleanála. Freisin, is féidir fíneálacha suntasacha a eisiúint mura gcloítear leis an bhfógra forfheidhmiúcháin agus, in áit a ndéantar sárú an-dáiríre, d’fhéadfadh imeachtaí coiriúla a bheith mar thoradh air.

 

Molann an Rannóg Pleanála teagmháil a dhéanamh léi mura bhfuiltear cinnte faoi chead pleanála ag teastáil nó maidir le saoirseacht ó mhias shatailíte. Tá tuilleadh eolais ar fáil trí ghlaoch ar 091 536599 nó ríomhphost a sheoladh chuig planning@galwaycity.ie.