How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Galway Bike Festival 2014 / Féile Rothaíochta na Gaillimhe 2014

Jun 5, 2014

Download Galway Bike Festival 2014 Brochure

Welcome to Galway Bike Festival 2014

Bike Week 2014 will be held from 14 to 22 June 2014, with cycling events all over Galway, organised by Galway City Councial and Galway County Council, community groups, charities and cycling groups.

From free bike checks, fun cycles, lunchtime city rides, heritage cycles, electric bike races, school cycling events, road races and much more, there will be something for every age and ability.

Details of all BikeFestival events are here in our EventGuide and check our facebook page to see what's happening in your neighbourhood!

Bike Week is the opportunity for people to get back on the saddle - for commuting or for recreation or just for the sheer joy of it!

Get out and enjoy Galway

Fáilte go Féile Rothaíochta na Gaillimhe 2014

Beidh Seachtain na Rothaíochta 2014 ar siúl ón 14 go dtí an 22 Meitheamh 2014, agus eagróidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe, grúpaí pobail, carthanais agus grúpaí rothaíochta ócáidí rothaíochta ar fud na Gaillimhe.

Idir sheiceálacha ar rothair a dhéanfar saor in aisce, spraoirothaíocht, rothaíocht sa chathair ag am lóin, rothaíocht oidhreachta, rásaí ar rothair leictreacha, imeachtaí rothaíochta sna scoileanna, rásaí bóthair agus go leor eile, eagrófar rud éigin a bheidh oiriúnach do gach uile aois agus cumas.

Tá mionsonraí de na himeachtaí go léir don Fhéile Rothaíochta anseo inár dTreoir Imeachtaí agus féach ar ár leathanach facebook chun a fháil amach cad atá ar siúl i do chomharsanacht!

Is deis é Seachtain na Rothaíochta do dhaoine dul ar ais ag rothaíocht arís - tosú ag rothaíocht chun na hoibre nó rothaíocht mar chaitheamh aimsire nó díreach ar mhaithe le sult a bhaint as!

Téigh amach agus Bain Taitneamh as Gaillimh