Latest News

Folúntas Foirne: Innealtóir Feidhmiúcháin, Cléireach Oibreacha, Maoirseoir Cúnta Maor Pobail


Folúntas Foirne: Innealtóir Feidhmiúcháin, Cléireach Oibreacha, Maoirseoir Cúnta Maor Pobail

Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana nó Shealadacha sa todhchaí

Innealtóir Feidhmiúcháin

Cléireach Oibreacha


Maoirseoir Cúnta Maor Pobail

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána do na poist sin a fháil ar an suíomh idirlín atá againn www.galwaycity.ie, nó trí theagmháil a dhéanamh lenár Rannóg Acmhainní Daonna, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh – Tel; 091 536596, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig personnel@galwaycity.ie

 

Glacfar le foirmeacha iarratais a bheidh comhlánaithe go hiomlán do na poist sin go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Déardaoin, 9 Márta 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.  Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Foirm Iarratais Maoirseoir Cúnta Maor Pobail

Foirm Iarratais Innealtóir Feidhmiúcháin

Foirm Iarratais Cléireach Oibreach

 

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

.
Sínithe: P. Philbin, A/Stiúrthóir Seirbhísí

 

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Cléireach Oibreacha