Latest News

Is í Cathair na Gaillimhe Duilleog Ghlas na hEorpa 2017


Is í Cathair na Gaillimhe Duilleog Ghlas na hEorpa 2017

Seolfar Cathair na Gaillimhe mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017 inniu, 1 Márta 2017, ag searmanas oifigiúil i Halla na Cathrach, Gaillimh.

Beidh ionadaithe i láthair i nGaillimh ón gCoimisiún Eorpach tráth a seolfar an ócáid, ina measc Joanna Drake, An Leas-Ardstiúrthóir, Ardstiúrthóireacht an Chomhshaoil agus Ben Casper, Ceannasaí Foirne, Beartas Comhshaoil Uirbeach, Ardstiúrthóireacht an Chomhshaoil.

Is ionann Duilleog Ghlas na hEorpa agus ainmniúchán comhshaoil a bhronn an Coimisiún Eorpach ar Chathair na Gaillimhe mar aitheantas do thiomantas na cathrach don chomhshaol. Bronnadh an t-ainmniúchán ar Ghaillimh i mí an Mheithimh seo caite tar éis próiseas tairisceana iomaíoch. Roghnaigh painéal saineolaithe Gaillimh mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017 thar dhá chathair eile a bhí ar an ngearrliosta, Mikkeli san Fhionlainn agus Cornellà de Llobregat na Spáinne. D'éirigh le cathracha eile mar Mollet del Vallès na Spáinne agus Torres Vedras na Portaingéile an gradam do Dhuilleog Ghlas na hEorpa a bhaint amach roimhe seo.

Tá an comórtas do Dhuilleog Ghlas na hEorpa dírithe ar chathracha agus ar bhailte ar fud na hEorpa a bhfuil idir 20,000 agus 100,000 duine ina gcónaí iontu. Ní mór do na cathracha a n-éiríonn leo an t-ainmniúchán a bhaint amach taifead comhshaoil maith agus tiomantas don fhorás glas a léiriú , chomh maith le feasacht ar an gcomhshaol i measc saoránaigh agus a rannpháirtíocht ann a fhorbairt go gníomhach agus cathracha eile a spreagadh i dtreo thorthaí inbhuanaitheachta níos fearr.

Deir an Sharon Carroll, comhordaitheoir tionscadail Dhuilleog Ghlas na hEorpa Chathair na Gaillimhe an méid seo a leanas agus í ag caint faoin ngradam.

"Ní amháin go ndéanann Duilleog Ghlas na hEorpa ceiliúradh ar na nithe go léir atá bainte amach go dtí seo ó thaobh an chomhshaoil, ach, tugtar dúshlán don chathair anois freisin feabhas leanúnach a chur ar chaighdeán maireachtála ár saoránach agus an tionchar a bhíonn againn ar an gcomhshaoil domhanda a laghdú."

Deir sí freisin go raibh Cathair na Gaillimhe ceannródaíoch riamh ó thaobh thionscnaimh comhshaoil de, cosúil leis na cleachtais bainistithe dramhaíola forásacha atá againn agus na cláir oideachais agus feasachta gníomhach. D'aithin giúiré Dhuilleog Ghlas na hEorpa an cumas atá ag Cathair na Gaillimhe gníomhú mar ambasadóir glas agus na coincheapa de chathracha inbhuanaithe agus pobail inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud na hEorpa, a deir sí.

Déanfar sraith tionscadal agus imeachtaí a sheachadadh feadh na dtéamaí comhshaoil go léir le linn na bliana a mbeidh Gaillimh mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa, ina measc, bainistiú dramhaíola, éifeachtúlacht acmhainní, feidhmíocht fuinnimh, athrú aeráide, bithéagsúlacht, soghluaisteacht, cáilíocht an aeir agus na timpeallachta fuaime, uisce agus fuíolluisce. Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun páirt a ghlacadh, seol ríomhphost chuig greenleaf@galwaycity.ie.