Latest News

Folúntas Foirne


Folúntas Foirne

Galway City Council

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Folúntas Foirne

COMHORDAITHEOIR TOGRA DHUILLEOG GHLAS NA hEORPA

Conradh sainchuspóra aonbhliana

 

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí do phost buan mar Comhordaitheoir Togra Dhuilleog Ghlas Na hEorpa.

Is mór an onóir agus ábhar bróid atá ann do Ghaillimh ainmniúchán caithréimeach a fháil mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa ón gCoimisiún Eorpach. Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh iarratais ar phost an Chomhordaitheora Togra do Dhuilleog Ghlas na hEorpa ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, le hainmniúchán Dhuilleog Ghlas na hEorpa a stiúradh, a eagrú, agus a chur chun cinn.

 

Tá sonraí iomlána ar na critéir cháilitheachta don iarratas ar an bpost thuas leagtha amach i sonraí an phoist. Is féidir an fhoirm iarratais agus na sonraí iomlána a fháil ón Rannóg Pearsanra, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Déanfar gearrliostú ar iarratais bunaithe ar an fhaisnéis a bheas san fhoirm iarratais.

 

Fhoirm Iarratais

 

Luach Saothair  (Íosmhéid) €48,013 go (Uasmhéid) €58,235 agus 2LSI (€60,322 & €62,418)

 

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00p.m., 2 Meitheamh, 2017. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

Sínithe: P. Philbin, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach, An Rannóg Acmhainní Daonna

Is fostóir comhdheiseanna é Comhairle Cathrach na Gaillimhe