Latest News

OIBREACHA ATHSHLÁNAITHE AG TÚR TUMTHA NA CARRAIGE DUIBHE, SÉADCHOMHARTHA COSANTA


OIBREACHA ATHSHLÁNAITHE AG TÚR TUMTHA NA CARRAIGE DUIBHE, SÉADCHOMHARTHA COSANTA

FÓGRA SUÍMH

FÓGRA FAOI ALT 179 DEN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, ARNA LEASÚ & CUID 8, AIRTEAGAL 81 DE NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2001, ARNA LEASÚ

 

De bhun riachtanais Chuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001, arna leasú, tá Fógra á thabhairt leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe tabhairt faoin bhforbairt seo a leanas:

OIBREACHA ATHSHLÁNAITHE AG TÚR TUMTHA NA CARRAIGE DUIBHE, SÉADCHOMHARTHA COSANTA.

Na hOibreacha a bheidh san áireamh:

Seo a leanas achoimre de na hoibreacha atá beartaithe:

a)    Lámhráillí a fheistiú ag na céimeanna agus ag áiteanna eile a mbeadh contúirt ann go bhféadfaí titim ann:

b)    Lámhráillí nua a sholáthar ar an mbealach go dtí an túr tumtha;

c)    Lámhráillí nua a sholáthar in áiteanna ar leith den túr tumtha;

d)    Na lámhráillí atá cheana féin ag an túr tumtha a ghlanadh agus a phéinteáil an athuair;

e)    Céimeanna nua a chur in áit na gcéimeanna atá briste;

f)     An t-urlár briste ar fad atá ar an deic a mheilt;

g)    An treisiú faoi leibhéal deic 2 a nochtadh, an chruach a chóireáil agus coincréit a spraeáil;

h)    An treisiú ag na colúin bhriste a nochtadh, an chruach a chóireáil agus coincréit a spraeáil;

i)      Lámhráillí nua a chur in áit na lámhráillí atá briste;

j)      Deic coincréite nua a dhóirteadh chun go mbeidh gach dromchla mín chomh maith leis an mbealach isteach chuige;

k)    Geataí nua a sholáthar chun nach féidir teacht isteach via staighre inmheánach;

l)      An phéint a ghlanadh ón struchtúr coincréite agus é a phéinteáil an athuair;

m)  Comharthaí a sholáthar;

n)    Scáthlán inaistrithe a sholáthar do ghardaí tarrthála (míonna an tsamhraidh agus sin amháin)

 

Beidh pleananna agus mioneolas faoin bhforbairt atá beartaithe ar fáil lena n-iniúchadh ar feadh tréimhse 6 seachtaine ag oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe mar atá sa liosta thíos;

An Oifig Phleanála,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe,

Halla na Cathrach,

Bóthar an Choláiste,

Gaillimh.

 

Beidh pleananna agus mioneolas faoin bhforbairt atá beartaithe ar fáil lena n-iniúchadh nó lena gceannach ag an Oifig Phleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Gaillimh le linn gnáthuaire oifige (i.e. 9:00am go dtí 4:00 pm ó Luan go hAoine) ón 27úAibreán 2017 go dtí an 8úMeitheamh 2017.

Is féidir aighneachtaí agus tuairimí maidir leis an bhforbairt atá beartaithe a chur isteach i scríbhinn agus ba chóir iad a sheoladh chuig an bPleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Gaillimh, nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig planning@galwaycity.ie, roimh 4:00 pm an 22úMeitheamh 2017.

 

Tabhair ar aird le do thoil nach mbeidh aon táille i gceist chun aighneacht nó tuairim a thabhairt.

Sínithe:

_______________________________

An tUasal Thomas Connell

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireachta Iompair, Áineasa & Conláiste, agus Seirbhísí Corparáideacha.

Comhairle Cathrach na Gaillimhe,

Halla na Cathrach,

Bóthar an Choláiste,

Gaillimh.

Dáta: 27úAibreán 2017