How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Faoi Bhóithre a Dhúnadh go Sealadach

Jun 15, 2017

FÓGRA FAOI BHÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Tabhair faoi deara go mbeidh na bóithre seo a leanas dúnta go sealadach ar an Satharn an 17 Meitheamh 2017 ón 5am go dtí an 9am.

An Bóthar Nua: Ó Pháirc an Mhéara go dtí Sráid Anraí,

Ó Pháirc an Mhéara: Ó Shráid an Mhuilinn go dtí an Bóthar Nua.

 

An Chúis: Le deisiú éigeandála do shreanga lasnairde agus cuaillí nua a chur in áit.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Bóthar an Chaisleáin Nua, Bóthar na Toirbhearta, Sráid Anraí, Sráid an Mhuilinn, Sráid Dhoiminic Íochtarach agus Sráid Dhoiminic Uachtarach agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

 

Déanfaidh Seirbhísí ESB agus An Garda Siochána maoirseacht ar an dúnadh seo.

Linocht