How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Cinnidh Páirc an Ardghoirt (Eastát)

Jun 15, 2017

 

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

_

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú deanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

 

Páirc an Ardghoirt (Eastát) ón Acomhal den L-1001-0 & an L-10011-0 (bealach isteach chuig Páirc an Ardghoirt), ina n-áirítear Bóthar Rockmount do 900m laistigh d’Eastát Pháirc an Ardghoirt. Leanann an bealach Corrán Oakley, Clós Choill an Chéadrais, Bóthar Ghleanntán na Fuinseoige, Céide an tSeiceamair, Bóthar Ard Mór agus Bóthar Avondale.

Tréimhse an Dúnta: Ón 18:00 go dtí an 21:00 Dé Sathairn 17 Meitheamh 2017.

 

An Chúis: Le tús agus críoch rása bóthair an Criterium Cycle a éascú.

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh rochtain áitiúil isteach agus amach ón eastát amháin (cónaitheoirí, etc). Beidh bealach ann ó Chéide an tSeiceamair agus Bóthar Chnocán na Feá.

 

Liníocht

 

Sínithe:          Tomás Ó Conaill,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.