How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Gaeilge

Fógra Cinnidh An Bóthar Nua, Sráid Anraí & Sráid San Eiléan

Jun 15, 2017

 

BÓITHRE A DHÚNADH GO SEALADACH

Acht na mBóithre 1993 – Alt 75

Rialacháin na mBóithre 1994 – Airteagal 12

Fógra Cinnidh

 

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-

An Bóthar Nua:  Ó Pháirc an Mhéara go dtí Sráid Anraí,

Sráid Anraí: Ó Shráid Liam Thiar go dtí an Bóthar Nua agus

Sráid San Eiléan:  Ó Bhóthar Mhuire go dtí Sráid Anraí

 

Tréimhse an Dúnta: Dé Domhnaigh 25 Meitheamh ó 7am go dtí 3pm.

 

An Chúis: Chun obair dheisiúcháin a déanamh ar phíopa uisce

Bealaí Malartacha: Cuirfear bealaí malartacha ar fáil don trácht, i bhfoirm bealaí atreoraithe ar chomharthaí.

Bealaí Atreoraithe: Beidh bealach malartach ar fáil via Bóthar an Chaisleáin Nua, Bóthar na Toirbhearta, Sráid an Mhuilinn, Sráid Dhoiminic Íochtarach agus Sráid Dhoiminic Uachtarach agus vice versa. Beidh bealach isteach i gcónaí ag cónaitheoirí. Beidh comharthaíocht do mhalairt slí in airde roimh thús an dúnta.

Liníocht

 

Sínithe:          Thomas Connell,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Stiúrthóireacht Iompar, Áineas & Conláiste agus Seirbhísí Corparáideacha,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fortheach Choláiste Yeats,

Bóthar an Choláiste, Gaillimh.